هاست آلمان حرفه ای هارد SSD

7 روز ضمانت برگشت هزینه در صورت مشکل در سرویس

Host-1000-GR
 • 1000mb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود دیتابیس MySQL
 • نامحدود SubDomain
 • 100 عدد Parked Domains
 • 4 عدد Addon Domains
 • Ticket & SMS پشتیبانی 24 ساعته
 • نگهداری دو نسخه بک آپ گیری اتوماتیک
HosT - 2000-GR
 • 2000mb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود دیتابیس MySQL
 • نامحدود SubDomain
 • 10 عدد Parked Domains
 • 2 عدد Addon Domains
 • Ticket & SMS پشتیبانی 24 ساعته
 • نگهداری دو نسخه بک آپ گیری اتوماتیک
Host-3000-GR
 • 3000mb فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود دیتابیس MySQL
 • نامحدود SubDomain
 • 100 عدد Parked Domains
 • 4 عدد Addon Domains
 • Ticket & SMS پشتیبانی 24 ساعته
 • نگهداری دو نسخه بک آپ گیری اتوماتیک